Divan je kićeni Srijem

15.6. (petak) - 20.00 sati
- Sijelo pučkih pisaca Slavonije, Baranje i Srijema – „Tražim riječ“ Đeletovci – šator 
u središtu sela

16.6. (subota) - 8.00 sati 
- seniorsko natjecanje ribiča općine Nijemci.
- mjesto Lipovac stara brana na Spačvi. Ribičke udruge: Skela Lipovac, Ribar Nijemci, Bosut Apševci i Ikra D. N. Selo
  
22.6. (petak) - 17.00 sati 
– Maraton utrka čamaca općine Nijemci
- utrka LAG Bosutska niz  
- revijalna utrka čamcima 
- 19.00 sati – promocija TZ Grada Trilja 
- 20.00 sati – proglašenje pobjednika i dodjela priznanja
- 21.00 sati - promocija Tambure banda
- 22.00 sati - koncert Crvena jabuka

23.6. (subota)
 - 10.00 sati - sajam cvijeća – park u Nijemcima
 - 1000 sati - radionica narodnih nošnji – karakteristični vezovi na srijemskoj 
nošnji - pastoralni centar u Nijemcima – voditeljica Mirjana Marijanović
 - 10.30 sati – predstavljanje Hrvatskih autohtonih pasmina pasa  – park u Nijemcima – voditelj Mr. Mijo Fury dopredsjednik HKS-a
 - 13.00 sati - otvorenje gospodarskog sajma – park u Nijemcima
 - 14.00 sati – Stadion NK Lovor Nijemci; malonogometni turnir udruga proizišli iz 
Domovinskog rata. Sudjeluju: UDIVDR - ogranak Otok; UDIVDR - ogranak Nijemci; 
UDR KVIN - organizator UHD „Graničari 90/91“
 - 17.00 sati - zabavni program
 - 20.00 sati - Otvorenje manifestacije „Divan je kićeni Srijem“
 - 20.30 sati – zabavni program TS „Idila"
 - 21.00 sati - folklorni ansambl – KUD „Ladislav Matušek“ iz Kukinja Republika 
Mađarska
 - 22.30 sati – modna revija – moderator Ivanka Šebalj
 - 23.00 sati - „El combo" - marijachi

24.6. (nedjelja)                                                                                                               - - 9.00 sati – Streljačko natjecanje u Trapu – strelište Donje Novo Selo
 - 10.00 sati - omladinsko vatrogasno natjecanje – Kup općine Nijemci - dvorište 
Pastoralnog centra u Nijemcima
 - 11.00 sati - sveta misa – Crkva sv. Katarine Nijemci
 - 12.00 sati – tradicijska kola pod Lipama 
 - 18.00 sati - nastupi malih folklornih skupina: KUD "Spačva“ D.N.Selo, KUD Pri     DVD Nijemci, KUD "Grančica“ Đeletovci, KUD "M.Gubec“ Ilača, KUD "Ilova“ Ilova, 
HKD "Šid“ Šid, KUD "Kralj Tomislav“ Tolisa, KUD "Zrinski“ Berak
 - 20.00 sati nastupi velikih folklornih skupina: KUD “Ogranak seljačke sloge“ 
Drenovci, KUD “Ilova“ Ilova, KUD “Brnaze“ Brnaze Sinj, KUD “Šiška“ Šiškovci, HKD “Šid“ Srbija, HKPD “Tomislav“ Golubinci Srbija, KUD “Kralj Tomislav“ Tolisa BIH, ŽPS KUD-a „Šokadija“ Lipovac, MPS “Bosut“ Podgrađe
 - 21.30 sati - koncert klapa „Oštro“ Dubrovnik i tamburaši „Duša ravnice"
 - 23.00 sati – izvlačenje tombole

U sve dane trajanja manifestacije „Divan je kićeni Srijem“ svi posjetitelji moći će se 
besplatno voziti zaprežnim kolima u organizaciji konjogojske udruge „Vranac“ i Brodom „Sv. Katarina“ ploviti po Bosutu.