NAGRADNI NATJEČAJ ZA IZBOR NAJBOLJE FOTOGRAFIJE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE - “City break Srijema i Slavonije”

Od 09. listopada do 24. listopada 2023. godine.

PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA ZA IZBOR NAJBOLJE FOTOGRAFIJE NA PODRUČJU  VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Opće informacije

Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije raspisuje nagradni natječaj pod nazivom “City break Srijema i Slavonije ”  te poziva sve koji se bave fotografijom, amatere i profesionalce da se prijave na nagradni natječaj sa svojim radovima za izbor fotografija s područja Vukovarsko-srijemske županije koje ponajbolje prikazuju atrakcije i područja turizma u destinaciji, kao i teme natječaja.

II. Predmet natječaja i cilj

Cilj natječaja je fotografijom prikazati kulturno-povijesne znamenitosti i tradiciju Vukovarsko-srijemske županije, priču ili autentičan doživljaj s neke od manifestacija, aktivan odmor u prirodi ili ruralnom prostoru.

Fotografijama navedenih segmenata destinacije dodatan je cilj promovirati razloge zašto posjetiti i aktivno sudjelovati u društvenom životu Vukovarsko-srijemske županije. Ovim natječajem za cilj je potaknuti profesionalne fotografe i amatere na stvaranje materijala koji govore o detaljima i zanimljivostima županije, a na taj način ojačati identitet i brend naše destinacije.

Fotografije prijavljene na natječaj moraju biti snimljene isključivo na području Vukovarsko-srijemske županije.

III. Trajanje natječaja

Poziv na nagradni natječaj  otvoren je za sve građane Republike Hrvatske, a otvoren je za od ponedjeljka, 09. listopada do 24. listopada  2023. godine.

IV. Pravo sudjelovanja
Sudionici natječaja mogu biti 
svi kreativci, fotografi, amateri i profesionalci te državljani Republike Hrvatske stariji od 18 godina.

Na natječaju imaju pravo ravnopravno sudjelovati sve punoljetne osobe – bez obzira jesu li članovi  udruga, ili su pak u statusu slobodnih zanimanja ili se samo hobistički i povremeno bave fotografijom;

V. Teme fotografskog natječaja i vremenski okvir

Fotografije moraju biti snimljene u periodu od 2021. do 2023. godine na području Vukovarsko-srijemske županije i to prema sljedećim temama:

– aktivan boravak u prirodi
– manifestacije
– kulturno-povijesne znamenitosti – tradicija
– ruralni motivi
– eno gastro motivi i doživljaji

VI. Ocjenjivanje radova i kriteriji

Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije imenovat će povjerenstvo koje će ocijeniti radove prema kriterijima nagradnog    natječaja.

Pet kriterija natječaja prema kojima će Povjerenstvo odrediti najbolje prijavitelje ocjenama od 1 do 10 (1 je najmanja moguća, a 10 najveća moguća ocjena) su:

 • Originalnost i umjetnička vrijednost
 • Tematska usklađenost
 • Storytelling i emocija
 • Tehnička izvedba, specifikacije i kvaliteta 
 • Kompozicija fotografije

Najbolje tri ocijenjene fotografije prema Povjerenstvu, a koje imenuje Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske, te tri fotografije prema odabiru pratitelja na društvenim mrežama, osvojit će nagrade iz nagradnog fonda te biti predstavljene na izložbi koja će biti organizirana od strane Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije.

VII. Izložba najboljih fotografija

Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije će nakon završenog natječaja najbolje ocijenjene fotografije prema izboru Povjerenstva te fotografije prema odabiru pratitelja na društvenim mrežama predstaviti za dan Vukovarsko-srijemske županije.

Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije će sve fotografije iz užeg izbora koristiti u svrhu promocije destinacije, kao i  za godišnji kalendar kojeg Vukovarsko-srijemska županija svaki godine tiska sa najljepšim izabranim fotografijama.  

VIII. Uvjeti i način predaje fotografija

Svaki/a autor/ica može poslati do pet fotografija prema niže navedenim kriterijima. Fotografije se predaju isključivo na službenu adresu e-pošte Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije,  visit@srijem-slavonija.eu uz sljedeće podatke:

 • lokaciju snimljene fotografije,
 • odabranu temu prijavljenih fotografija,
 • ime i prezime autora,
 • kontakt autora
 • te potpisanu suglasnost.

Fotografije moraju biti dostavljene isključivo u digitalnom obliku, u JPG ili PNG formatu – minimalnih dimenzija od 2 500 do 3 500 piksela (visina i/ili širina fotografije), rezolucije 300 dpi (fotografija može biti snimljena analognim fotoaparatom, no, u natječaju treba biti prijavljena u digitalnom obliku).

Fotografije ne smiju sadržavati nikakve tekstualne poruke niti potpise, a one koje ne udovoljavaju tehničkim propozicijama neće biti prihvaćene za sudjelovanjem u natječaju.

Autor, sudionik natječaja, popunjenom prijavnicom potvrđuje autentičnost snimljene fotografije te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.

Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.

Na natječaj se prihvaćaju fotografije snimljene u periodu 2021.-2023. Autor/ica fotografija osobno je odgovoran/a za prikazani motiv na fotografiji.

Autor/ica fotografija garantira da je fotografija snimljena na lokaciji u Vukovarsko-srijemske županije. Autor/ica fotografija garantira da ne postoje prava trećih osoba i da će sve eventualne zahtjeve trećih osoba rješavati osobno i bez dodatne naknade.

Autor/ica fotografija prepušta ostvarivanje autorskog prava u dijelu reproduciranja, distribucije i predstavljanja javnosti navedenih fotografija Turističkoj zajednici Vukovarsko-srijemske i njezinim partnerima i medijima, Internet korisnicima i ostalima, vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski neograničeno, u bilo kojem elektroničkom, tiskovnom ili inom mediju u svrhu promidžbe Vukovarsko-srijemske županije te se za takovo korištenje autorskog djela odriče honorara u bilo kojem obliku, kao i prava na potraživanje autorske naknade.

Autor/ica fotografija daje suglasnost Turističkoj zajednici Vukovarsko-srijemske  da bez naknade i bez navođenja autora može objavljivati odabrane, a u svrhu daljnje promocije Vukovarsko-srijemske županije, izložbe i teme kojom se natječaj bavi.

Autor/ica fotografija daje suglasnost Turističkoj zajednici Vukovarsko-srijemske županije da bez naknade i bez navođenja autora može neograničeno koristiti i objavljivati odabrane fotografije.

Tijek natječaja Prijavljene će se fotografije natjecati u dvije (2) različite kategorije – najbolje fotografije prema mišljenju stručnog žirija i fotografije s najvećim brojem skupljenih lajkova.

Natječaj fotografije „City break Srijema i Slavonije“ koji se promovira pomoću Facebook i Instagram stranice Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske  županije je jasno i nedvosmisleno odvojen od kompanije Meta. Meta ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira natječaj.

Facebook ni na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje natječaja te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.

 

Tekst ovog poziva bit će objavljen na službenim internetskim stranicama Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije.

( www.srijem-slavonija.eu)

Za sve upite možete se obratiti i na e-mail Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije visit@srijem-slavonija.eu.

IX. Nagradni fond

Nagrade će se dodjeljivati u dvije kategorije: najbolje fotografije prema mišljenju žirija i najbolje fotografije s najvećim brojem prikupljenih lajkova na društvenim mrežama. 

Za kategoriju fotografija s najvećim brojem prikupljenih lajkova i kategoriju fotografija prema mišljenju žirija dodijeliti će se nagrade za prva tri mjesta.

Nagrade koje je u suradnji s partnerima definirao Organizator su:

Prva tri mjesta po izboru žirija:

 •  Vikend noćenje na imanju OPG Zelenika, Izvori života Ilok za 2 osobe
 •  Večera u Iločkim podrumima uz degustaciju tri vrhunska vina za 2 osobe
 •  Poklon paket Turističke zajednice VSŽ

Prva tri mjesta s najvećim brojem lajkova:

 • Večera u restoranu Domestic house Lola Vukovar za 2 osobe
 • Večera u restoranu Aquarius Bošnjaci za 2 osobe
 • Poklon paket Turističke zajednice  VSŽ

 

Sve ostale fotografije Turistička zajednica i županija Vukovarsko-srijemska iako ne budu pobjedničke će koristiti za promociju destinacije i manifestacija s tog područja.

 

IX. Zaštita osobnih podataka

Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke o sudionicima fotografskog natječaja “ City break Srijema i Slavonije ”. Svrha prikupljanja podataka je interna evidencija sudionika fotografskog natječaja. Prikupljeni podatci neće biti prosljeđivani trećim osobama, a koristit će se isključivo u gore navedene svrhe.

Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske  županije s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018), odnosno štitit će osobne podatke od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske  županije čuva povjerljivost osobnih podataka sudionika te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani hrvatskom zakonskom regulativom te pravnim odredbama EU.