NATJEČAJ

Za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij „Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu“

SVEUČILIŠTE U RIJECI

FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij

„Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu“

 

Prijavu na natječaj mogu predati kandidati:

  • koji su diplomirali na odgovarajućem četverogodišnjem sveučilišnom dodiplomskom studiju, te stekli visoku stručnu spremu u polju ekonomije
  • koji su završili diplomski sveučilišni studij, te stekli najmanje 300 ECTS bodova i akademski naziv mag oec.
  • koji imaju prosjek ocjena 3,5 ili viši (kandidati s prosjekom ocjena manjim od 3,5, prilažu preporuku dva sveučilišna profesora)
  • koji imaju najmanje jednu (1) godinu iskustva u praksi.

 

Prijava mora sadržavati: obrazac prijave (nalazi se na www.fthm.uniri.hr); ovjerenu kopiju diplome; prijepis i prosjek ocjena (preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, odnosno dodiplomskog sveučilišnog studija); preporuku dva (2) sveučilišna profesora za kandidate koji su tijekom studija ostvarili prosjek manji od 3,5; rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, ako je studij završen u inozemstvu; presliku domovnice ili drugi odgovarajući dokument za strane državljane; rodni list (ne stariji od 6 mjeseci); životopis i fotokopiju radne knjižice

 

Poslijediplomski specijalistički studij “Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu” traje tri semestra i izvodi se u dva modula:

a) Modul 1: Menadžment turističke destinacije

b) Modul 2: Menadžment ugostiteljskih operacija

Završetkom studija polaznik stječe 90 ECTS bodova i akademski naziv: sveučilišni specijalist/specijalisticamenadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu(univ.spec.oec.).

Nastava se odvija pretežito četvrtkom, petkom i subotom prilagođeno radnim obavezama.

 

Cijena studija: 21.000 kuna (PDV uključen) uz mogućnost plaćanja u tri rate.

 

Prijave se podnose poštom preporučeno uz naznaku “Natječaj za poslijediplomski specijalistički studij MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU”, na adresu:

Primorska 42, pp 97, Naselje Ika, 51410 Opatija.

Dodatne informacije: 051 294 692 ili na internetskoj stranici www.fthm.uniri.hr.