Početak radova na stalnom postavu Muzeja vučedolske kulture

Danas, 16. svibnja 2014. godine u 13 sati, u Muzeju vučedolske kulture započinju radovi na stalnom postavu tog muzeja.

 

Uz prigodnu izložbu o povijesti lokaliteta i istraživanjima i video projekciju, obavit će se i razgledavanje muzejske zgrade, potom obilazak prostora parka sa šetnicom preko platoa vučedolskog Gradeca te Radionice starih zanata i obnovljene Vile Streim. O tome će ponajprije govoriti ravnateljica Muzeja vučedolske kulture Mirela Hutinec, povjerenik Vlade za Grad Vukovar Damir Grizelj te župan Vukovarsko-srijemski Božo Galić.

Za radove na stalnom postavu muzeja Ministarstvo kulture izdvojilo je 15 milijuna kuna, čime završava faza koja je obuhvatila izgradnju i Muzeja vučedolske kulture te pripreme za projektnu dokumentacije Arheološkog parka Vučedol.

Istovremeno, to je i početak novog multifunkcionalnog projekta koji s jedne strane obuhvaća program sustavnih, interdisciplinarnih istraživanja arheološkog lokaliteta Vučedol, koji širi prostor Vučedola prezentira kao arheološko–povijesni, ali isto tako i kao turističko-ugostiteljski i športsko–rekreativni centar, koje je u cijelosti osmislilo Ministarstvo kulture RH.

O razvojnim mogućnostima, očuvanju, obnovi, prezentaciji i promociji, kao i povećanju vidljivosti vrijedne kulturne baštine – arheološkog lokaliteta Vučedol, ali uz istovremeni razvoj turizma, malog poduzetništva, time zapošljavanja i bolje socijalne kohezije te u konačnici gospodarskom oporavaku grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, jačanju regije, kao i ostvarivanju ciljeva Strategije Europske unije za dunavsku regiju govorit će dr. sc. Andrea Zlatar Violić, ministrica kulture, Darko Lorencin, ministar turizma i dr. sc. Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja.

Realizacija ovog projekta u ukupnoj vrijednosti od 130.050.000,00 kn moguća je na tragu svih relevantnih podloga koje ovaj prostor nudi: izuzetno atraktivni prirodni uvjeti, rijeka Dunav, koja se na tom mjestu razlijeva oko velikog broja pješčanih otoka, 20 m iznad Dunava uzdignuta lesna ploča prekrivena raslinjem i vinogradima s kojih se pruža vidik u širinu od deset kilometara; arheološka podloga svjetski poznatog lokaliteta Vučedol kojega su tri platoa prapovijesnog naselja orijentirana u polukrugu prema rijeci Dunav, sagrađena muzejska infrastruktura – Muzej Vučedolske kulture - gdje će biti prezentirani nalazi, zatim postojeći, ratom devastirani, ugostiteljsko-turistički i športsko-rekreativni kapaciteti kao dio vrlo popularnog izletišta.

Taj zahtjevan interdisciplinarni projekt se sastoji od dvije cjeline sa sljedećim sadržajima:

- Znanstveno-arheološka cjelina – obuhvaća Muzej vučedolske kulture, znanstveno-istraživački centar smješten u Vili Streim, arheološki park, planetarij, rekonstrukcija vučedolskih kuća, rekonstrukciju megarona ljevača bakra, rekonstrukcije sojenica, pristanište za monoksile, arheološka istraživanja, arheološku školu, vučedolsko gospodarstvo – poljoprivreda i stočarstvo, eksperimentalnu arheologiju, radionice starih zanata – lijevanje bakra, proizvodnja keramičkog posuđa, izrada alata, tkanje; konzervatorsko-restauratorske radionice, umjetničke radionice, edukativne radionice za djecu, šetnje vidikovcima

- Turističko-ugostiteljska i sportsko-rekreativna cjelina – obuhvaća smještajne kapacitete – hotel, restoran s terasama, bazen, sportske terene, turističku lučicu za manje brodove i čamce, biciklističke staze, pristupne ceste, parkirališta za autobuse i osobne automobile

Do kraja prvog kvartala 2015. dovršit će se potrebna dokumentacija, početak radova počinje u drugom kvartalu 2015., a dovršetak se planira 2018. godine.