Hunting houses

Tel:032/336 190

ld-kunjevci@hrsume.hr

Lovačka kuća Kunjevci (Jagdhaus Kunjevci)
Vinkovci

Tel:032 878 003

Lovačka kuća Spačva
Nijemci
Cerna