Propisi i dokumenti

Odluka o odabiru projekata lokalnih turističkih zajednici na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2024. godinipdf

Program rada Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije za 2024. godinupdf

Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za općine i gradove na području Vukovarsko - srijemske županijepdf

Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za općine i gradove na području Vukovarsko - srijemske županijepdf

Komunikacijska strategija za područje Vukovarsko - srijemske županije za period 2023. - 2025.pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2022. godinupdf

PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINUpdf

Standardizacija ključnih turističkih proizvoda Vukovarsko-srijemske županijepdf

Zaključak i mišljenje - 31.03.2022.pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2021. godinupdf

PROGRAM RADA Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije
za 2022. godinupdf

Strateški marketinški plan turizma Slavonije s planom brendiranja za razdoblje 2019. - 2025. pdf

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u TZVSŽ pdf

Pravilnik o plaćama zaposlenika u TZVSŽ pdf

Pravilnik o radu TZVSŽ pdf

ODLUKA o visini turističke pristojbe za 2020. godinu za općine i gradove na području Vukovarsko-srijemske županijepdf

Rebalans Programa rada za 2021. godinupdf

PROGRAM RADA Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije
za 2021. godinupdf

Izvješće o izvršenju Programa rada za 2020. godinupdf

Rebalans 1 i 2 Programa rada za 2020. godinupdf

Financijski plan TZ VSŽ za 2020. godinupdf

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020. godinupdf

Analiza riječnih krstarenja u Republici Hrvatskojxls

Rebalans Financijskog plana TZ VSŽ za 2019. godinuxls

Marketinški plan turizma Vukovarsko - srijemske županije 2019. - 2025.pdf

Brendiranje Vukovarsko - srijemske županije kao prepoznatljive turističke destinacijepdf

Podizanje razine prepoznatljivosti kulturno - turističkog proizvoda s posebnim naglaskom na Eden destinaciju Vukovar - Vučedol - Ilokpdf

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI TURISTIČKE ZAJEDNICE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2019.pdf

Izvješće o obavljenom nadzoru Nadzornog odbora Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2019. godine.pdf

Izvješće o radu s financijskim izvješćem u 2019. godini doc

Financijsko izvješće TZ VSŽ za 2019. godinu xls

Izvješće o radu s financijskim izvješćem u 2017. godini doc

JAVNI POZIV za potpore regionalnim i lokalnim događanjima na području Vukovarsko-srijemske županije u 2019. godini doc

Obrazac - Troškovnik 2019. doc

Obrazac - Zahtjev 2019. doc

Rebalans Financijskog plana TZ VSŽ za 2018. godinu xls

Izvješće o radu s financijskim izvješćem u 2018. godini doc

Program rada s financijskim planom za 2019. godinu doc

Financijski plan TZ VSŽ za 2019. godinu xls

Program rada s financijskim planom za 2018. godinudoc

Financijski plan TZ VSŽ za 2018. godinuxls

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2017. godinudoc

Financijski plan TZ VSŽ za 2017. godinuxls

Strategija razvoja turizma 2015.-2020. - Vukovarsko srijemska županijapdf

Članovi tijela TZ VSŽpdf

Skupština, poslovnik pdf

TV poslovnikpdf

Statut TZ Vukovarsko-srijemske županije

Pravo na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
za 2022. godinupdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
za 2021. godinupdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
za 2019. godinupdf

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Vukovarsko - srijemske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama službeniku za informiranje Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije:

 • Pisanim putem na adresu:
  Turistička zajednica Vukovarsko - srijemske županije
  Službenik za informiranje
  Glagoljaška 27
  32100 Vinkovci
 • Putem elektroničke pošte:
  visit@srijem-slavonija.eu
 • Telefaxom:
  +385 32 344 034
 • Telefonom:
  + 385 32 338 425   – Službenik za informiranje Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Turističku zajednicu Vukovarsko - srijemske županije je Ivana Šimecki.

Obrasce možete preuzeti ovdje:

Zahtjev-za-pristup-informacijamadoc

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacijadoc

Odluka o službeniku za informiranjepdf

Upitnik za samoprocjenuxls

PRAVNI OKVIR

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13)
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08); (NN 88/10)
Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) ; (NN 59/09)
– Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2015. godinu (NN 102/14)
– Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09) ; (NN 36/11)
– Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 113/09)
– Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09)