Eden

Destinacija „Vukovar – Vučedol – Ilok“ je „Europska destinacija izvrsnosti“ (EDEN) za 2016./2017. godinu

Destinacija „Vukovar – Vučedol – Ilok“ pobjednik je nacionalnog izbora za „Europsku destinaciju izvrsnosti“ (EDEN) za 2016./2017. godinu na temu „Kulturni turizam“, kojeg je provodila Hrvatska turistička zajednica.
Europska komisija je 2006. godine u zemljama članicama EU pokrenula pilot projekt za izbor Europskih destinacija izvrsnosti, sa ciljem stvaranja europske mreže najljepših destinacija održivog turizma. Hrvatska je dobila pravo sudjelovanja, ali bez prava na potporu do ulaska u EU 2012. godine.
Svrha projekta je promovirati turistički manje nerazvijene destinacije pod sloganom „otkrijte skrivena blaga Europe“, nagraditi održive oblike turizma, ukazati na raznolikost i kvalitetu te suzbiti sezonalnost.

EDEN dobitnik 2016./2017. Vukovar – Vučedol – Ilok

http://croatia.hr/hr-HR/eden/vukovar-vucedol-ilok