Geschiedenis

In de rijke geschiedenis van deze streek, die al 8000 jaar bewoond is, is het lastig om het meest interessante aan te wijzen… het meest waardevolle, meest interessante, meest speciale… sommige delen van het historische mozaïek en erfgoed zijn door hun enorme belang over de landsgrenzen heen gegroeid en een belangrijk deel geworden van het culturele erfgoed van Europa en de wereld. De archeologische vindplaats Vucedol aan de oevers van de Donau vlak bij Vukovar is altijd bewoond geweest en is de belangrijkste archeologische vindplaats van heel Kroatië. Dankzij de enorm waardevolle artefacten die hier gevonden zijn is er een complete neolithische cultuur genoemd naar deze vallei, waar ze ook ontstaan is. Vucedol was een nederzetting van landbouwers, veetelers, jagers en koperbewerkers die haar hoogtepunt bereikte tussen 3000 en 2200 V.Ch. In Vucedol is in 1938 de Duif van Vucedol gevonden.

De oudst bewoonde nederzetting met ononderbroken beschaving is Vinkovci. Dit wordt onderstreept door een reeks archeologische vondsten waarvan de Orion , de oudste kalender van Europa nog wel het meest in het oog springt. Deze schaal die gevonden is in het centrum van Vinkovci, waar tegenwoordig hotel “Slavonija” staat, is met haar reeks geschilderde symbolen het oudst bekende instrument om de tijd te meten in Europa – zo’n 8000 jaar oud. En sinds die tijd, tot op de dag van vandaag hebben er mensen gewoond in deze streek.

De middeleeuwse stad Ilok was in de middeleeuwen een geliefde woonplaats voor zowel koning als heilige. De koning in kwestie was koning Nikola Ilocki en de heilige was Sint Johannes van Capestrano. De burcht, de kerk, de stadsmuur en de mausoleumtoren zijn slechts een deel van de historische monumenten die getuigen van de turbulente geschiedenis van Ilok. De grens aan de Donau werd bewaakt door de bewoners van Ilok. De Donau en de wijn uit de wijngaarden die glooiend van de heuvels van Fruska Gora afdalen staan nog altijd symbool voor de stad.

Cardak is een burcht aan de grens gebouwd aan de oevers van de Sava in het begin van de 19e eeuw en is het enige overgebleven voorbeeld van militaire architectuur in de grensstreek van Kroatië.
In Zupanja zijn tennis en voetbal voor het eerst gespeeld in Kroatië, nadat Engelse industriëlen die bezig waren met de bouw van een tanninefabriek, deze sporten introduceerden.