Položaj

Vukovarsko-srijemska županija se nahaja na skrajnem severovzhodu Republike Hrvaške. Leži v medrečju Donave in Save ter se razteza po območju zgodovinskih pokrajin vzhodne Slavonije in zahodnega Srijema. Na tem območju so višinske razlike majhne. Najvišja točka je Čukala kod Iloka (294 m nadmorske višine), najnižja pa v Posavini – Spačva (78 m). Na vzhodu se rahlo spuščajo obronki Fruške gore in prehajajo v vukovarsko ravnino. Z zahoda, s planine Dilj, se razteza vinkovaško-đakovska ravnina.

Po tem območju se vijejo pomembne rečne in kopenske poti ter se križajo mednarodne prometne poti od vzhoda proti zahodu ob reki Donavi ter od severa prek reke Save proti Jadranskemu morju. Tu se dotikajo in srečujejo civilizacije zahodnoevropskega in vzhodnega kulturnega kroga. Severno od Vinkovcev teče reka Vuka, ki se izliva v Donavo pri Vukovarju, južneje proti Savi pa teče Bosut s pritoki rek Berava, Biđ, Studva in Spačva. Reke, bogate z ribami, so vplivale na kontinuiteto življenja, s kateri je prispevala tudi plodna puhličasta zemlja. Na gostoto naselitve so vplivali tudi številni hrastovi gozdovi, ki so se razbohotili na območju južnega dela županije, nekoč bogatega z močvirji.