Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske  županije obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2020., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu
www.visitvukovar-srijem.com .

Stupanj usklađenosti

Ova mrežna lokacija je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

 • dio slika i datoteka nema pridružen prikladan tekstualni opis (alt tekst)
 • postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj a nisu logotip
 • ne postoji mogućnost promjene kontrasta putem linka na stranici
 • ne postoji mogućnost povećavanja/smanjivanja teksta putem linka na stranici
 • ne postoji opcija promjene vrste slova radi lakše čitkosti korisnika s disleksijom
 • dostup do pojedinih rubrika podizbornika i putem tipkovnice je djelomična
 • dio dokumenata u .pdf obliku  nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
 • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
 • dio poveznica nije podcrtan

Podizanje razine pristupačnosti

Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice i mobilne aplikacije.

Unatoč naporima da sadržaji na mrežnoj lokaciji www.visitvukovar-srijem.com učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije www.visitvukovar-srijem.com implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 18.09.2020. temeljem samoprocjene koju je provela Turistička zajednica Vukovarsko -srijemske županije te uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske  županije će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Turističku zajednicu Vukovarsko-srijemske županije.

Podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Vukovarsko-srijemske  županije možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje u Turističkoj zajednici Vukovarsko-srijemske županije:

 • telefonom na broj: 032 338 425
 • elektroničkom poštom: visit@srijem-slavonija.eu
 • poštom na adresu: Turistička zajednica Vukovarsko – srijemske županije, Glagoljaška 27, 32 100 Vinkovci

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Kontakt:

Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb

Telefon: 01 4609 041

Fax: 01 4609 096

E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr