Održivi turizam
Vukovarsko – srijemske županije

Održivo upravljanje destinacijom i vrednovanje kulture i tradicije

 


Priroda, okoliš i klima

Zaštićena područja

Zaštićeno područje geografski je jasno određen prostor koji je namijenjen zaštiti prirode i kojim se upravlja radi dugoročnog očuvanja prirode i pratećih uloga ekološkog sustava. Pod nadležnošću Ustanove osam je zaštićenih područja, od čega su tri posebna rezervata, dva spomenika prirode, park šuma i dva spomenika parkovne arhitekture.

 


Društveno blagostanje

 


Održivo poslovanje

 


Budite i vi dio promjene

Vi predlažete

Turistička zajednica kontinuirano radi na razvoju održivog turizma te pametne, odgovorne i održive turističke destinacije Vukovarsko – srijemske županije, a u čemu primjenjuje i participativan pristup te uključuje i dionike kako bi s njima zajednički doprinosili razvoju i održivosti turističke destinacije Vukovarsko – srijemske županije.

Uključite se s Vašim idejama i prijedlozima, učinimo zajedno Vukovarsko – srijemsku županiju održivom destinacijom. Na sve zaprimljene prijedloge odgovoriti će koordinator za održivost.

Obratite nam se na mail adresu visit@srijem-slavonija.eu.

 

Prigovori

Primanje i evidencija svih internih i eksternih pritužbi u vezi s usklađenošću s kriterijima Green Destinations i pitanjima održivosti.

Obratite nam se na mail adresu visit@srijem-slavonija.eu.