Održivi turizam
Vukovarsko – srijemske županije

Održivo upravljanje destinacijom i vrednovanje kulture i tradicije

Dokumenti

 

Zaštićena područja

Zaštićeno područje geografski je jasno određen prostor koji je namijenjen zaštiti prirode i kojim se upravlja radi dugoročnog očuvanja prirode i pratećih uloga ekološkog sustava. Pod nadležnošću Ustanove osam je zaštićenih područja, od čega su tri posebna rezervata, dva spomenika prirode, park šuma i dva spomenika parkovne arhitekture.