Bespovratna sredstva Ministarstva turizma za poticanje razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u 2012.

Ministarstvo turizma je objavilo Javni poziv za za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u 2012. godini - otvoren do 8. lipnja 2012. godine.

Tekst Javnog poziva, programa, kao i obrasce za prijavu možete preuzeti na stranici Ministarstva http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936.

Na javni se poziv mogu javiti: trgovačka društva, obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge, turističke agencije, javne ustanove, jedinice regionalne (područne) i lokalne samouprave. Javnim je pozivnom predviđeno sufinanciranje do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta, a najviše do 150.000,00 kn po pojedinom korisniku, odnosno, projektu. Sredstva potpore su bespovratna i dodjeljuju se iz državnog proračuna Ministarstva turizma.

Sredstva su namijenjena za:
1. Razvoj i unapređenje javne i poslovne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima
a) obnova, uređenje i stavljanje u turističku funkciju (kao ugostiteljsko/turističke objekte ili turističke atrakcije) kulturne baštine, a posebice tradicijske graditeljske baštine, kao što su: tradicijske kuće, gospodarski objekti, stari podrumi/konobe, mlinovi, klijeti, tradicijske radionice, etno baština i druga kulturna baština
b) uređenje i stavljanje u turističku funkciju sadržaja temeljenih na prirodnoj baštini kroz projekte turističke infrastrukture u zaštićenim područjima, kao što su: vidikovci, osmatračnice, poučne i pješačke staze, tematski parkovi, te potrebna infrastruktura za posjetitelje vezana za zaštićene i/ili osjetljive prirodne lokalitete (špilje, kanjoni, vodopadi, močvare…)
c) izgradnja, obnova i opremanje kampova, kampirališta i kamp odmorišta na turistički nerazvijenim područjima

2. Razvoj novih inovativnih turističkih proizvoda i unapređenje turističke ponude destinacije
a) razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma (seoskog, kulturnog, športsko-rekreativnog, avanturističkog, zdravstvenog, planinskog, lovnog, ribolovnog, nautičkog, ronilačkog) kroz ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju ili obnovu objekata i turističke infrastrukture za razvoj posebnih oblika turizma, opremanje i uređenje objekata / staza / okoliša, nabavu sredstava i opreme neophodne za sigurno i kvalitetno pružanje usluga turistima, posebice u avanturističkom, sportsko-rekreativnom, te turizmu na vodama (kajak, kanu,rafting)
b) realizacija novih i inovativnih turističkih proizvoda koji će moći privući posjetitelje i/ili turiste na turistički nerazvijena područja
c) događanja temeljena na kulturno-povijesnoj baštini, običajima, tradicijskoj gastro i eno ponudi (folklor, tradicijski napjevi i plesovi, tematska događanja, .. ).

Dodatne informacije isključivo putem elektroničke pošte poticanje@mint.hr.