Edukacija o održivom upravljanju u turizmu u Vukovaru okupila više od 60 dionika

U Gradskom Muzeju Vukovar održana je edukacija o održivom upravljanju u turizmu pod nazivom “Destinacije i održivost - gdje se nalazimo, gdje želimo biti?”. Edukacija je privukla više od 60 dionika u turizmu, koji su razgovarali o važnosti održivog turizma kao ključnog faktora za razvoj destinacija. Organizator ovog događanja bila je Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije.

U sklopu ovog edukativnog događanja predavači su istaknuli važnost ravnoteže između razvoja turizma i očuvanja identiteta mjesta te predstavili konkretne primjere održivih praksi koje se mogu primijeniti na svim razinama razvoja turizma. Sudionicima edukacije predstavljeni su i Green Destinations programi certificiranja destinacija i dionika, kao svjetski priznati alati kada govorimo o valorizaciji održivosti i praćenju napretka razvoja održivog turizma u našem okruženju, s obzirom na to da je Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije započela proces certificiranja destinacije prema Green Destinations modelu.

“Jako mi je drago što postoji interes ovolikog broja dionika za edukacijom, posebice u kontekstu daljnjeg, održivog razvoja turizma i turističke djelatnosti u Srijemu i Slavoniji. Vjerujem da je ova razmjena znanja, mišljenja i primjera iz prakse bila inspirativna svima nama koji se bavimo destinacijskim menadžmentom. Naša je odgovornost da razvijamo turizam i općenito poslovanje u skladu s načelima održivog razvoja, kako bismo budućim generacijama omogućili barem malo kvalitetniji život.”, istaknula je Majda Jakša, direktorica Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije.

Ovo edukativno događanje predstavlja korak naprijed za Vukovarsko-srijemsku županiju u podizanju svijesti o potrebi odgovornog upravljanja turizmom te važnosti suradnje svih dionika kako bi se osigurao održivi razvoj turističkih destinacija na lokalnoj razini.