International hiking conference, Linz

Tz Grada Iloka i TZ Vukovarsko- srijemske županije sudjelovale su na međunarodnoj konferenciji u pješaštvu održanoj 19. 11. 2012. U Linzu, u Austriji.

 

Cilj konferencije je predstaviti potencijal u tom posebnom obliku turizma, pješaštvu, za zemlje Dunavske regije. Na konferenciji su sudjelovali stručnjaci iz podunavskih zemalja s ciljem da se registrira već postojeća pješačko-planinarska infrastruktura, stvore poveznice između Podunavskih zemalja, postave kvalitetni kriteriji za održivost pješačkog turizma, te stvaranje turističke ponude destinacije i podrške pri implementiranju iste. Direktor TZ Grada Iloka gosp. Ivica Miličević održao je prezentaciju za hrvatski dio Podunavlja, koja je obuhvaćala turističku ponudu Vukovarsko-srijemske i Osječko Baranjske županije .