Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za ulaganja u dodatnu ponudu smještajnih objekata u Vukovarsko-srijemskoj županiji iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu putem projekta „Razvoj aktivnog turizma Vukovarsko-srijemske županije“