Javni poziv za iskazivanje interesa za najam izložbeno prodajnog prostora tijekom manifestacije "Ledeni Orion" - Advent u Vinkovcima

Tvrtka Novosti d.o.o. objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za najam izložbeno prodajnog prostora tijekom manifestacije „Ledeni Orion“ – Advent u Vinkovcima od 30. studenog 2018. do 6. siječnja 2019. godine. 

Prijavitelji mogu biti sljedeće pravne i fizičke osobe:
 
• Obrt
• Trgovačko društvo
• Zadruga
• Udruga
• Domaća radinost
• Poljoprivredno gospodarstvo
 
Za prodaju i izlaganje zainteresiranima su na raspolaganju:
 
Od 30. studenog 2018. do 6. siječnja 2019.:
• Drvene kućice – Pješačka zona grada Vinkovaca – (11 kućica)
Cijena najma jedne kućice iznosi 4.000,00 kn + PDV za ugostiteljske usluge.
 
Od 30. studenog do 10. prosinca 2018. za potrebe Božićnog sajma na raspolaganju za izlaganje su:
• Štandovi – Pješačka zona grada Vinkovaca – najam (35 štandova)
Cijena najma jednog štanda iznosi
400,00 kn + PDV.
Na štandovima se ne mogu obavljati djelatnosti iz područja ugostiteljstva.
 
Pisani iskaz možete dostaviti na adresu NOVOSTI d.o.o.,
Jurja Dalmatinca 29, 32100 Vinkovci ili na e-mail: prodaja@novosti.hr
najkasnije do 15. studenog 2018. godine.
 
POSEBNE NAPOMENE:
 
Najmoprimci su dužni strogo se pridržavati radnog vremena
Najmodavac može naknadnom odlukom ili u dogovoru sa pojedinim Najmoprimcem utvrditi radno vrijeme drugačije od onoga kako je opisano u prethodnom tekstu.
Nepridržavanje pravila o poštivanju radnog vremena smatra se kršenjem odredbi ugovora o najmu
U okviru održavanja reda i čistoće svi Najmoprimci su dužni održavati čistim prostor ispred svog iznajmljenog prostora te obavezno imati kante za smeće pokraj svojih objekata, te to isto smeće odlagati u kontejner kojeg je Najmodavac dužan pribaviti i brinuti se o njegovom pražnjenju.
Ukoliko se Najmoprimci ne budu pridržavali pravila o redu i čistoći, to će se smatrati kršenjem ugovora o najmu.
 
Više informacija možete vidjeti ovdje.