Mobilna aplikacija eVisitor

Ministarstvo turizma i sporta razvilo je  mobilnu aplikaciju eVisitor u sklopu projekta Hrvatski Digitalni Turizam.
Mobilna aplikacija eVisitor je besplatna te je namijenjena svim obveznicima, a cilj aplikacije je olakšati izvršavanje njihovih zakonskih obaveza vezanih za turističku pristojbu.
Aplikacija omogućuje prijavu i odjavu turista smještenih u turističkim objektima te uvid u obračun i kontrolu naplate turističke pristojbe.
Navedena aplikacija je dostupna za preuzimanje na Google Store i AppStore.

Upravljanje mobilnom aplikacijom eVisitor je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta.