Nema sela nad Babine Grede

 Manifestacija "Nema sela nad Babina Grede"

 

Od 09.06.2017. do 11.06.2017. održava se manifestacija "Nema sela nad Babina Grede".

U sklopu navedene manifestacije održavaju se i tri podmanifestacije:
Dani kulina i sira, 37. Konji bijelci te Bećarfest.