Rimski dani u Vinkovcima

17. i 18. svibnja

Rimska hrana, dječje igre, radionice, predavanja na temu rimskog prava, žongleri s vatrom, gladijatori...

17. i 18. svibnja 2013. godine

U organizaciji Turističke zajednice grada Vinkovaca

17. svibnja

09:00 - 19:00 - Prigodne izložbe u Galeriji "Slavko Kopač" i Gradskom muzeju Vinkovci
09:00 - 19:00 - Izložba foto dokumentacije Gradskog muzeja i Državnog arhiva u Turističkom uredu TZ grada Vinkovaca
14:00 - 17:00 - Rimske dječje igre u parku
14:00 - 21:00 - Prodaja rimskih proizvoda na štandovima u parku
20:00 - 20:30 - Dramska skupina Gimnazije M. A. Reljkovića: Odabrani monolozi iz opusa Marka Tulia Cicerona
20:00 - 21:00 - Žongleri s vatrom

18. svibnja

09:00 - 13:00 - Prigodne izložbe u Galeriji "Slavko Kopač" i Gradskom muzeju Vinkovci
09:00 - 13:00 - Prigodne izložbe u Galeriji "Slavko Kopač" i Gradskom muzeju Vinkovci
10:30 - 11:30 - Humanitarna akcija, fotografiranje s glumcima u parku
11:00 - 13:00 - Predavanja predavača sa Odsjeka za povijest sa Filozofskog fakulteta u Zabrebu na temu rimskog prava, u Gimnaziji M. A. Reljkovića
11:00 - 13:00 - Radionice u parku ,izrada nakita, pisanje po rimskim pločicama
10:00 - 21:00 - Prodaja rimskih proizvoda na štandovima u parku
16:30 - 17:30 - Prezentacija gladijatorskog oružja u parku
17:30 - 18:00 - Prikaz gladijatorske borbe na pješačkoj zoni
18:00 - 18:30 - Igre sa gladijatorima, mogučnost fotografiranja, na pješačkoj zoni 19:00 - 19:30 - Žongleri s vatrom