Zlato Hrvatske - Srijem i Slavonija (9.-11.6.2014)

Posebne prezentacije turističke ponude i proizvoda Vukovarsko-srijemske županije namijenjene medijima, specijaliziranim portalima, turističkim agencijama, strukovnim asocijacijama i udruženjima, orgaizatorima evenata i drugim zainteresiranima u Zagrebu (09.06.),Puli (10.06.) i Zadru (11.06.)